Anjali Mudra ve Anlamı

Yoga asana pratiklerinde Anjali Mudra genellikle derslerin başında ve sonunda uygulanıyor.Güneşe selam serilerine Anjali Mudra ile başlıyor Anjali Mudra ile bitiriyoruz. Meditasyon inzivalarında  ise sesli iletişim kullanılmadığından Anjali Mudra 'Evet',''teşekkürler'',''izin verir misin?'' , ''pardon'',''merhaba'' gibi farklı anlamlara gelebiliyor :)

Batıda uygulanan yoga asana derslerinde Anjali Mudraya genellikle farklı anlamlar yüklenirken ,namaste'' kelimesi-

<batılıların yorumladığı şekliyle ''içimdeki ilahi ruh ,senin içindeki ilahi ruhu selamlıyor'' >- 

de eşlik ediyor. Doğudaki pek çok geleneksel yoga uygulayıcısı  basitçe ''merhaba'' anlamına gelen bu kelimeyi  de batılıların fazlaca süslediğini düşünüyor. Zira ''namaste'' kelimesinin birebir karşılığı ''seni selamlıyorum'' demek. 

Hindistan'a yolunuz düşerse Anjali Mudra'nın herkes tarafından her an kullanılabilen basit bir elle selamlama şekli olduğunu farkederken,Uzak Doğu ülkelerinde aynı işaretin '' Hoşgeldin'' anlamında kullanıldığını görebilirsiniz.

Dünyanın farklı bölgelerindeki insanların Anjali Mudra ve ''namaste'' kelimesine farklı anlamlar yüklediğini görmek pek çok kişi için kafa karıştırıcı. Sanıyoruz ki nasıl yorumlanırsa yorumlansın, Anjali Mudranın bir çeşit saygı ve karşılama şekli olduğunu bilmek yeterli.

Kesin olarak deneysel yöntemlerle kanıtlanmamış olsa da bazı yoga hocaları,avuç içlerini kalbin önünde birleştirmenin beynin sağ ve sol lobunu suptil anlamda bir bütün haline getirdiğini söylerken bazı yoga hocaları ise avuç içlerini kalbin önünde birleştirmenin kalbi güçlendirdiğini söyler.....Kim bilir? :)

Her pozda olduğu gibi Anjali Mudra da kişisel pratikle birleştiğinde kişiden kişiye farklı anlamlar çağrıştırabilir.Dedikleri gibi yoga bir kişisel araştırma, belki de pratikle Anjali Mudra'nın sizin için anlamını pratiğin içinde bulabilirsiniz...:)

0 yorum

Yorumlar

Comments are moderated