MADDE 1 – AMAÇ : Bu yönetmeliğin amacı; 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektir. MADDE 2-Kapsam Bu Yönetmelik, elektronik ortamda ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasını kararlaştırılan maddeleri içermektedir. MADDE 3-Dayanak Bu Yönetmelik, 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 4-ÖN BİLGİLER 4.1- Ünvan: Ayşegül Gönenbaba (Bundan Sonra myyoga.love olarak anılacak.) Adres: Huzur Mah.Beyazıt Cad.15 1 Sarıyer ISTANBUL Email : hey@myyoga.love 4.2-Müşteri olarak, myyoga.love alışveriş sitesine üye olan kişi. (Bundan sonra Alıcı olarak anılacak.)Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 4.3- Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin miktarı,marka/modelleri, rengi, adedi, satış bedeli,ödeme şekli, siparişe ilişkin tüm bilgiler myyoga.love alışveriş sitesinde açıklanmıştır. 4.4-Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgileri myyoga.love alışveriş sitesinde açıklanmıştır. 4.5-Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgilerindeki değişiklikler alıcı’nın haberi olmaksınız yapılabilir. myyoga.love tarafından haber verilmesi zorunlu değildir. 4.6-Alıcı Madde 6’daki koşullar gereği cayma hakkına sahiptir. MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER 5.1 - ALICI, tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 5.2 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden myyoga.love sorumlu tutulamaz. 5.3 – myyoga.love sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 5.4 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,myyoga.love ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir. 5.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini https://myyoga.love ' a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde myyoga.love' a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 5.6- myyoga.love mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 5.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için https://myyoga.love 'a gönderilebilir. 5.8- Stokta olmayan ürünler ALICI tarafından ön sipariş verilebilir. myyoga.love 60 gün içerisinde ürünü temin etmekle yükümlüdür. 60 gün sonrasında ürün ALICI'ya teslim edilmezse, ön siparişi verilen ürünün ücreti ALICI'ya iade edilir.